Relativismi

(engl. relativism). Relativismilla tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan käsitykset esimerkiksi totuudesta, todellisuudesta tai moraalista ovat riippuvaisia yksilöistä, yhteisöistä, kulttuureista tai kielestä. Relativismi voi olla yleistä tai koskea rajoittuneesti vain esimerkiksi moraalia.

Katso: Kriittinen realismi; Metodologinen instrumentalismi; Skeptisismi; Sokalin tapaus.

Kirjallisuutta: Bricmont 1996a; Gross Lewitt ja Lewis 1996; Niiniluoto 1995b; Schick ja Vaughn 1995; Siitonen 1997; Sokal ja Bricmont 1998.

alkuun palaa