Skepsis ry palkitsee vuosittain pseudotieteen aseman vakiinnuttamisessa kunnostautuneita Huuhaa-palkinnolla. Vastapainoksi Huuhaa-palkinnolle perustettiin 1995 Sokrates-palkinto, joka voidaan antaa tunnustuksena Skepsiksen toimenkuvaan kuuluvien asioiden ja sokraattisen rationaalisen ajattelun edistämisestä.

Skepsis ry on myöntänyt 2018 Huuhaa-palkinnon

Otavan tietokirjojen kustannusyksikölle

harhaanjohtavan ja pseudotieteellisen sisällön julkaisemisesta tietokirjoina

Kustannusyhtiö Otava julkaisi tänä vuonna ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Antti Heikkilän kirjoittaman Lääkkeetön elämä -kirjan. Otava mainostaa kirjan perustuvan "vankkaan tutkimustietoon". Terveysväittämiä ja ravitsemusohjeita sisältävässä teoksessa on kuitenkin kymmeniä asiavirheitä, tutkimusten virheellistä tulkintaa ja niiden tarkoitushakuista valikointia. Osa virheellisistä väittämistä voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa potilasturvallisuuden.

Lisäksi Otava on julkaissut uusintapainoksen homeopaatti Ritva Lauraéusin Homeopatiaa koko perheelle -kirjasta. Kirjassa esitetään homeopatiaan perustuvia hoito-ohjeita lukuisiin sairauksiin, vaikka parhaat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet homeopaattisten hoitojen perustuvan pelkkään lumevaikutukseen. Homeopatian väitetyt toimintamekanismit eivät myöskään sovi yhteen luonnontieteellisten perusasioiden kanssa. Lumevaikutukseen perustuvien valmisteiden esittäminen toimivina hoitomuotoina on epäeettistä ja voi johtaa paremmista hoidoista kieltäytymiseen tai niiden viivästymiseen.

Skepsis ry kannustaa kriittiseen keskusteluun medikalisaatiosta ja terveellisestä ruokavaliosta. Sen tulee kuitenkin perustua laadukkaaseen argumentointiin ja vahvaan tieteelliseen näyttöön.

Otavan tietokirjatoimitus on julkaissut myös paljon laadukkaita tietokirjoja. Tällä palkinnolla Skepsis ry pyytää kustantamoa kantamaan yhteiskunnallista vastuuta ja kiinnittämään enemmän huomiota tietokirjojen luotettavuuteen ja sisällön tarkistuttamiseen. Tietojen oikeellisuus on huomioitava erityisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä julkaisuissa. Lisäksi Skepsis haluaa herättää laajempaa keskustelua kotimaisen tietokirjallisuuden tasosta ja siitä, miten sovittaa kaupalliset intressit laadukkaaseen sisältöön.

Skepsis ry:n hallitus 5.12.2018
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Otto J. Mäkelä, Santtu Puukka, Osmo Tammisalo, Mikko Ville Valjento


Skepsis ry on myöntänyt 2018 Sokrates-palkinnon

Dosentti Jussi Tammisolalle

Tammisola on toiminut kasvinjalostuksen alalla yli 50 vuoden ajan. Tutkimuksen, yliopisto-opetuksen ja asiantuntijatehtävien lisäksi hän on pitänyt suurelle yleisölle tarkoitettuja luentoja ja julkaissut yleistajuisia kirjoituksia erityisesti ravintokasvien geeniteknologisesta jalostuksesta. Hän myös ylläpitää laajaa geenit.fi -sivustoa.

Tammisolan sitoutumista tieteelliseen menetelmään ja tutkimustuloksiin kuvaa se, että aiemmasta geenimuuntelun vastustajasta ja luomuviljelyn kannattajasta kehkeytyi tiedon lisääntymisen myötä geeniteknologian kannattaja ja uskomuksiin perustuvien viljelymenetelmien kriitikko.

Mediassa esillä olevia ruuantuotantoon liittyviä virheellisiä käsityksiä Tammisola kommentoi: ”Harva tutkija ehtii niihin vastailemaan. Yhdenkin väärän väitteen kumoaminen perusteluineen vie aikaa, joka on pois oikealta työltä eli tutkimukselta. Ja usein tekstit jäävät lehdissä julkaisematta.”

Jussi Tammisola kuuluu niiden esimerkillisten, mutta harvalukuisten tutkijoiden joukkoon, jotka ehtivät ja jaksavat tehdä tällaista valistustyötä.

Skepsis ry:n hallitus 4.4.2018
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Otto J. Mäkelä, Santtu Puukka, Osmo Tammisalo, Mikko Ville Valjento