Skepsis ry on myöntänyt 2020 Sokrates-palkinnon

professori Juhani Knuutille

ansiokkaasta tiedeviestinnästään ja rohkeudestaan esiintyä julkisuudessa omalla persoonallaan

Lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuuti on toiminut vuosia aktiivisena tutkitun tiedon popularisoijana ja puolustajana, sekä käsitellyt erilaisia terveysaiheita Turun Sanomien blogissaan vuodesta 2015. Hän kuuluu tutkitulla tiedolla virheellisiä uskomuksia vastaan kampanjoivan Vastalääke-sivuston työryhmään. Vuonna 2020 julkaistussa Kauppatavarana terveys -kirjassaan Knuuti arvioi kyseenalaisia terveysväittämiä tieteellisen näytön valossa.

Juhani Knuuti haluaa ensisijaisesti puolustaa laadukkaaseen tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa. “Henkilön oma subjektiivinen kokemus on äärettömän epäluotettava kertomaan minkään hoidon tehosta tai turvallisuudesta”, hän toteaa.

Skepsis ry:n hallitus 25.11.2020
Denis Galkin, Otto J. Mäkelä, Ville Aarnikko, Juha Leinivaara, Santtu Puukka, Osmo Tammisalo, Mikko Ville Valjento


Skepsis ry on myöntänyt 2019 Sokrates-palkinnon

Professori Marina Heinoselle

Tutkijan- ja opettajanuransa ohessa Heinonen on välittänyt tietoa ravintoaineista, lisäaineista ja niiden turvallisuudesta suurelle yleisölle. Hän on muun muassa oikonut sitkeässä eläviä käsityksiä siitä, että luontainen suoraan tarkoittaisi turvallista sekä terveellistä ja että tehdasvalmisteet sekä lisäaineet olisivat aina terveydelle haitallisia.

Heinonen muistuttaa, että ruoan turvallisuuden mittari ei ole kokemus vaan tieteellinen tieto, joka perustuu tiedeyhteisön yhteisesti sopimilla menetelmillä tehtyihin tutkimuksiin.

Palkinto myönnetään ansiokkaasta tiedeviestinnästä sekä perinteisessä että uudessa mediassa.

https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/henkilohaku/marina-heinonen-9030093
https://twitter.com/marinaheinonen

Skepsis ry:n hallitus 25.5.2019
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Otto J. Mäkelä, Santtu Puukka, Osmo Tammisalo, Mikko Ville Valjento


Skepsis ry on myöntänyt 2018 Sokrates-palkinnon

Dosentti Jussi Tammisolalle

Tammisola on toiminut kasvinjalostuksen alalla yli 50 vuoden ajan. Tutkimuksen, yliopisto-opetuksen ja asiantuntijatehtävien lisäksi hän on pitänyt suurelle yleisölle tarkoitettuja luentoja ja julkaissut yleistajuisia kirjoituksia erityisesti ravintokasvien geeniteknologisesta jalostuksesta. Hän myös ylläpitää laajaa geenit.fi -sivustoa.

Tammisolan sitoutumista tieteelliseen menetelmään ja tutkimustuloksiin kuvaa se, että aiemmasta geenimuuntelun vastustajasta ja luomuviljelyn kannattajasta kehkeytyi tiedon lisääntymisen myötä geeniteknologian kannattaja ja uskomuksiin perustuvien viljelymenetelmien kriitikko.

Mediassa esillä olevia ruuantuotantoon liittyviä virheellisiä käsityksiä Tammisola kommentoi: ”Harva tutkija ehtii niihin vastailemaan. Yhdenkin väärän väitteen kumoaminen perusteluineen vie aikaa, joka on pois oikealta työltä eli tutkimukselta. Ja usein tekstit jäävät lehdissä julkaisematta.”

Jussi Tammisola kuuluu niiden esimerkillisten, mutta harvalukuisten tutkijoiden joukkoon, jotka ehtivät ja jaksavat tehdä tällaista valistustyötä.

Skepsis ry:n hallitus 4.4.2018
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Otto J. Mäkelä, Santtu Puukka, Osmo Tammisalo, Mikko Ville Valjento


Skepsis ry on myöntänyt 2017 Sokrates-palkinnon

Suomen kirjastoseuralle ja siten kaikille suomalaisille kirjastoille

yleissivistyksen, lukutaidon ja tiedon tasa-arvoisen saatavuuden puolesta tehdystä työstä.

Kirjastoilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Kirjastoon on tervetullut kuka tahansa oppiarvosta tai äidinkielestä riippumatta. Erilaiset ihmisryhmät aina teineistä eläkeläisiin ovat ottaneet kirjastot omakseen ja hyödyntävät niiden tiloja kokoontumisessa ja järjestötoiminnassa. Ihmiset hakevat kirjastoista niin kevyttä ajanvietettä kuin vakavaa ja tuikitarpeellista tietoakin.

Tilanteessa, jossa lasten ja nuorten heikentyvä lukutaito herättää suurta huolta, on entistä tärkeämpää panostaa toimivaan ja kattavaan kirjastoverkostoon. Kirjastot voivat juuri nyt hyvin, mutta niiden resursseista täytyy huolehtia jatkossakin. Kirjastojen pitää pysyä kiinni ajassa niin tekniikan kuin sisältöjen suhteen.

29. huhtikuuta 2017
Skepsis ry:n hallitus
Otto J. Mäkelä, Tiina Raevaara, Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Santtu Puukka


Skepsis ry on myöntänyt 2016 Sokrates-palkinnon

Dosentti Minna Huotilaiselle

aivotutkimuksen tulosten aktiivisesta esittelemisestä julkisuudessa ja tieteen äänen tuomisesta sosiaaliseen mediaan

Minna Huotilainen on tuotteliaan uran tehnyt aivotutkija, jonka erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat aivojen stressinsietokyky, luovuus sekä musiikin vaikutus aivoihin.

Varsinkin työelämää koskevassa keskustelussa liikkuu paljon epätieteellisiä väittämiä aivoista ja niiden toimintakyvystä. Kun työ on kiireistä ja kaoottista, ihmiset tukeutuvat erilaisiin oppeihin luovuuden parantamiseksi ja jaksamisen lisäämiseksi. Huotilainen on tuonut keskusteluun tieteelliseen tutkimukseen perustuvia näkökulmia.

Yliopistot ovat ryhtyneet vaatimaan tutkijoiltaan entistä enemmän niin kutsuttua yhteiskunnallista vaikuttamista. Minna Huotilainen on tässä suhteessa esimerkillinen tutkija. Hän on aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa ja antoisa haastateltava eri medioille. Huotilainen puhuu aiheestaan ymmärrettävästi ja innostuneesti, niin että jokainen kuulija voi nauttia tieteen aikaansaannoksista.

Skepsis ry:n hallitus 6.4.2016
Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja
Paula Heinonen, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti


Skepsis ry on myöntänyt 2015 Sokrates-palkinnon

Tiede-lehdelle

Tiede-lehti on ilmestynyt nyt 35 vuotta, mikä on muuttuvassa mediamaailmassa kunnioitettava saavutus. Tiedettä julkaisee Tieteen tiedotus ry. ja kustantaa Sanoma Media Finland. Vuodesta 2006 lehden päätoimittajana on työskennellyt Jukka Ruukki.

Tiede-lehti on aina ymmärtänyt ja pitänyt esillä tieteen ja tieteenteon monipuolisuutta. Luonnontieteet, tekniikka, historiatieteet, psykologia, kirjallisuustutkimus, lääketiede – tai vaikkapa elintarviketieteet pääsevät kaikki parrasvaloihin lehden sivuilla. Lehti ei keskity vain tieteen tuloksiin vaan kertoo lisäksi tieteenteosta, tutkijoiden arkipäivästä, onnistumisista ja epäonnistumisista.

Tiede voi olla jännittävää ja hauskaa – ja vaikeastakin aiheesta saa mielenkiintoisen jutun, kun kirjoittaja paneutuu siihen huolella. Lehdessä ovat päässeet ääneen niin tutkijat kuin ammattitoimittajat. Skepsis ry pitää moniäänisyyttä tärkeänä aspektina popularisoidussa tiedekeskustelussa.

Tiede on myös kunnostautunut aktiivisuudella sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaisesti merkittävinä ja maailman tapahtumia selittävinä nopea näkyvyys on tiedeaiheille tärkeää.

Ei ole itsestään selvää, että hyvätkään lehdet pysyvät hengissä joukkoviestinnän ja ihmisten ajankäytön murrosvaiheen yli. Tieteen kaltaisia lehtiä tarvitaan silti entistä kipeämmin, sillä maailma on täynnä tietoa, joka on lähes kaikkien ulottuvilla, mutta jonkun täytyy seuloa kaiken informaation joukosta olennainen ja kertoa siitä ymmärrettävästi. Skepsis ry katsoo, että Tiede on pystynyt erinomaisesti nostamaan esille tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat tiedemaailman havainnot jokaiselle ymmärrettävässä muodossa.

Skepsis ry:n hallitus 1.4.2015

Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja, Paula Heinonen, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti


Skepsis ry on myöntänyt 2014 Sokrates-palkinnon

Luonnontieteelliselle museolle

ekologiaa ja evoluutiota koskevan tiedon elämyksellisestä välittämisestä aina uusille suomalaissukupolville

Luonnontieteellinen museo, joka tunnetaan myös Eläinmuseona, on kaikenikäisten suosima vierailukohde.

Varsinkin lapsille sovitettua tiedettä on tarjolla aivan liian vähän, ja siksi Luonnontieteellisellä museolla on tärkeä rooli suomalaisessa tiedeja ympäristökasvatuksessa. Vaihtuvat ja pysyvät näyttelyt dinosauruksineen, lepakkoluolineen ja hyönteiskokoelmineen tarjoavat vaikuttavia ja yllättäviäkin näkökulmia luontoon sekä ihmisen osaan maapallolla.

Muuttuvassa maailmassa tietoa ekologiasta ja evoluutiosta pitää välittää aina uusille sukupolville, ja tätä tehtävää Luonnontieteellinen museo on ansiokkaasti hoitanut jo yli 90 vuotta.

Skepsis ry:n hallitus 2.4.2014
Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja, Paula Heinonen, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti


Skepsis ry on myöntänyt 2013 Sokrates-palkinnon

Helsingin yliopiston tiedeviestinnän opintokokonaisuudelle

Skepsis ry on myöntänyt vuoden 2013 Sokrates-palkinnon Helsingin yliopiston tiedeviestinnän opintokokonaisuudelle. Palkinto jaettiin keskiviikkona 4. syyskuuta Helsingissä.

Tiedeviestinnän opintokokonaisuudesta vastaa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos, ja vastuuhenkilöinä ovat alusta saakka toimineet professori Esa Väliverronen ja yliopistonlehtori Tuomo Mörä.

Tiedeviestinnän koulutus täyttää Helsingin yliopistossa tänä vuonna kymmenen vuotta. Jatko-opiskelijoille tarkoitettua opintokokonaisuutta on opiskellut jo lähes 150 opiskelijaa.

Koulutuksen tarkoituksena on kaventaa tutkimuksen ja muun yhteiskunnan välistä rajaa ja varmistaa, että tutkijat osaavat viestiä tieteestä ja sen tuloksista ymmärrettävästi.

Opintokokonaisuus on myös omalta osaltaan vakiinnuttanut ja lisännyt tiedeviestinnän tutkimusta Suomessa.

Skepsiksen puheenjohtajan Otto J. Mäkelän mielestä on tärkeää, että tieteellinen tieto on jokaisen saatavilla ja että tieteen vaikuttavuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kasvaisi. “Yhteiskunnan kannalt on oleellista, että tieteestä kerrotaan ymmärrettävästi. Tieteen viestintä on seuramme toimintaa hyvin lähellä oleva aihe”, Mäkelä sanoo.

Sokrates-palkinto myönnetään vuosittain taholle, joka on kunnostautunut rationaalisen ajattelun edistämisessä ja tieteellisen tiedon aseman parantamisessa. Palkinto perustettiin vuonna 1995 vastapainona Huuhaa-palkinnolle, joka puolestaan myönnetään pseudotieteen asema vakiinnuttamisesta.

Skepsis ry:n hallitus 4.9.2013

Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Heikki Nevala, varapuheenjohtaja, Anna-Liisa Räihä, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Tiina Raevaara, Timo Tontti


Skepsis ry on myöntänyt 2011 Sokrates-palkinnon

YLE:n Galaxi-ohjelmalle

Aivokeskus-osion esittämisestä

Avaruuslaboratorio Aivokeskus on osa koululaisille suunnattua televisio-ohjelmaa, joka houkuttelee katsojiaan pohtimaan arkipäivän mysteereitä. Skepsis ry:n mielestä lapsille ja nuorille tehdään huolestuttavan vähän tiedeohjelmia ja tietokirjallisuutta, mutta Aivokeskus omalta osaltaan paikkaa tätä puutetta. Arjen ilmiöitä selittävät tieteelliset kokeet soveltuvat hyvin televisioruutuun ja parhaimmillaan herättävät yleistä kiinnostusta luonnontieteisiin.

Ohjelman on tuottanut Jari Mäkipää, ohjannut Kristiina Luodes, käsikirjoittanut ja juontanut Kirsi Puustinen sekä suunnitellut ja juontanut Jarno Mikkonen.

Skepsis ry:n hallitus 4.4.2012

Pertti Laine, puheenjohtaja
Otto J. Mäkelä, varapuheenjohtaja, Anna-Liisa Räihä, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala,
Tiina Raevaara


Skepsis ry on myöntänyt 2010 Sokrates-palkinnon

Tähtitieteen professori Esko Valtaojalle

ansiokkaasta tieteellisen maailmankuvan levittämisestä

Hän ei ole ainoastaan kuin kotonaan maailmankaikkeudessa, vaan hän on myös osannut pukea sen sirut sellaisiksi sanoiksi, jotka auttavat meitä ymmärtämään ihmeitä ja kurkistamaan jopa tulevaisuuteen.

Tieteen popularisoinnissa hän onnistunut tekemään itsensä niin tunnetuksi, että kansalaiset katsovat Valtaojan merkittävimmäksi elävistä tieteenharjoittajista Suomessa. Niin kirjoituksissaan kuin julkisissa esiintymisissään hän on usein arvostellut tieteen nimissä esitettyjä pseudotieteellisiä käsityksiä ja puolustanut rationaalista ajattelua.

Esko Valtaojan näkyvyys yhteiskunnallisessa keskustelussa on merkittävä. Hän tuo tieteeseen henkisen, mutta todellisuuteen perustuvan näkemyksensä esille tavalla, joka kannustaa hedelmälliseen vuoropuheluun erilaisten maailmankatsomusten välillä.

Skepsis ry:n hallitus 6.4.2011 Pertti Laine, puheenjohtaja
Otto J. Mäkelä, varapuheenjohtaja; Anna-Liisa Räihä, sihteeri; Toni Heikkinen, rahastonhoitaja
Hallituksen jäsenet:
Denis Galkin, Heikki Nevala, Jussi K. Niemelä, Tiina Raevaara


Skepsis ry on myöntänyt 2009 Sokrates-palkinnon

Professori Kari Enqvistille

Skepsiksen mielestä Kari Enqvist on ansiokkaalla tavalla edistänyt tieteellisen tiedon popularisointia ja tieteellisen maailmankuvan leviämistä yleiseen tietoisuuteen.

Hän on julkaissut kansantajuisia teoksia, joissa käsitellään todellisuuden rakennetta suuresta kosmoksesta kaikkein pienimpään kvanttifysiikan hiukkasmaailmaan.

Kari Enqvist on rohkeasti uskaltautunut keskustelemaan julkisuudessa, esittänyt omakohtaisia syvällisiä ja rehellisiä pohdintoja uskonnoista ja jumaluskosta sekä postmodernin diskurssi-filosofoinnin tyhjänpäiväisyyden kritiikkiä.

Erityisesti Skepsis ry on ilahtunut kirjoissa ja esiintymisissä välähtelevästä hykerryttävän tyylikkäästä huumorista. Kari Enqvist on osoittanut ettei tieteen tekemisen tarvitse olla tylsää ja vakavaa.

Skepsis ry:n hallitus 7.4.2010

Pertti Laine, puheenjohtaja
Otto J. Mäkelä, varapuheenjohtaja; Anna-Liisa Räihä, sihteeri; Toni Heikkinen, rahastonhoitaja
Hallituksen jäsenet:
Denis Galkin, Heikki Nevala, Jussi K. Niemelä, Tiina Raevaara


Skepsis ry on myöntänyt 2008 Sokrates-palkinnon

Toimittaja Kirsi Virtaselle

rationaalisen ajattelun edistämisestä radio-ohjelmissaan

Skepsis ry:n mielestä Kirsi Virtanen on mielenkiintoisilla ja ajatuksia herättävillä,raikkailla radiopakinoillaan rohkaissut suurta yleisöä kriittiseen ajatteluun. Tästä on osoituksena ohjelmista tullut runsas palaute ja vilkas keskustelu yleisön keskuudessa.

Skepsis ry katsoo, etä Kirsi Virtasen radiopakina YLE Radio 1:ssä herättää kuulijan ajettelemaan, saaden hänet jopa hetkeksi luopumaan tavanomaisesta näkökulmastaan. Kirsi Virtanen esittää sanottavansa yllättävästi ja ennakkoluulottomalla tavalla, taidokasta satiiria unohtamatta. Kirsi Virtanen osaa hätkähdyttää,herättää hauskasti kuulijansa erilaisilla aiheillaan pakinoissaan, joista kuvastuu vankka taustatyö ja faktoihin perehtyminen.

Erityisesti Skepsis ry on ilahtunut omaperäisestä tavasta, jolla hän on käsitellyt ohjelmissaan näennäistieteitä, tarttuen aiheisiinsa selkeäsanaisen terävästi, samalla kuulijoitaan vakuuttaen. Skepsis ry on pannut myös merkille, että Kirsi Virtanen on tuonut yhdistystämme myönteisellä tavalla esille ohjelmissaan.

Palkinnollaan Skepsis ry haluaa muistuttaa, että Yleisradio Oy:n tehtävä julkisen palvelun laitoksena on edistää ohjelmistossaan sivistystä, eikä sitä tarvitse tehdä pelkästään kuivalla tavalla,nuorekkaat ohjelmat sopivat myös YLE Radio 1:n ohjelmistoon.

Skepsis ry:n hallitus 3.12.2008

Pertti Laine, puheenjohtaja
Otto J. Mäkelä, varapuheenjohtaja, Anna-Liisa Räihä, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Matias Aunola, Denis Galkin, Jukka Häkkinen, Virpi Kalakoski, Jussi K. Niemelä


Skepsis ry on myöntänyt 2007 Sokrates-palkinnon

Dosentti Marjaana Lindemanille ja hänen tutkimusryhmälleen

Marjaana Lindeman on edistänyt kriittisen ajattelun leviämistä niin tiedekirjoituksillaan kuin omalla tutkimustyöllään. Hän on lisännyt suuren yleisön tietämystä taikauskoisen ajattelun luonteesta muun muassa toimittamalla pseudotieteitä kriittisesti arvioivan Toden näköiset harhat -teoksen (1995) ja luennoimalla Skepsiksen yleisötilaisuuksissa. Marjaana Lindeman on omalla tutkimustyöllään ja yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa pyrkinyt ymmärtämään ihmisen arkipäiväisen ja taikauskoisen ajattelun luonnetta. Hänen ohjauksessaan on valmistunut lukuisia psykologian alan tutkielmia, jotka käsittelevät erilaisia maagisia ruokaan, terveyteen ja paranormaaleihin ilmiöihin liittyviä uskomuksia. Lindemanin ohjaamista väitöskirjoista Skepsis haluaa nostaa esiin erityisesti tänä vuonna tarkastetun Kia Aarnion väitöskirjan ”Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs” (Paranormaalit, taikauskoiset, maagiset ja uskonnolliset uskomukset), jossa tarkastellaan ansiokkaasti laajojen kyselylomaketutkimusten avulla, miksi länsimaiset, koulutetut ihmiset uskovat paranormaaleihin ilmiöihin.

Skepsis ry:n hallitus 5.12.2007

Matias Aunola, puheenjohtaja
Otto J. Mäkelä, varapuheenjohtaja, Anna-Liisa Räihä, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Heikki Ervasti, Denis Galkin, Jukka Häkkinen, Veikko Joutsenlahti


Skepsis ry on myöntänyt 2006 Sokrates-palkinnon

VTM Jan Rydmanille

Vuoden 2006 SOKRATES-PALKINTO myönnetään VTM Jan Rydmanille, joka on mm. Tieteellisten seurojen valtuuskunnan pääsihteerinä, Tieteen päivien pysyvänä pääsihteerinä ja Tieteessä tapahtuu -lehden päätoimittajana osallistunut erittäin monipuolisesti tiedeyhteisön toimintaan ja antanut laajan panoksen eri tieteenalojen ja julkaisujen tunnetuksi tekemiseen.

Jan Rydman on omissa kirjoituksissaan usein arvostellut tieteen nimissä esitettyjä pseudotieteellisiä käsityksiä ja puolustanut rationaalista ajattelua.

Skepsis ry:n hallitus 13.12.2006

Matias Aunola, puheenjohtaja
Otto J. Mäkelä, varapuheenjohtaja, Anna-Liisa Räihä, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Robert Brotherus, Heikki Ervasti, Denis Galkin, Jukka Häkkinen, Pertti Laine


Skepsis ry on myöntänyt 2005 Sokrates-palkinnon

Suomen Mielenterveysseuralle

Vuoden 2005 SOKRATES-PALKINTO myönnetään Suomen Mielenterveysseuralle, joka on ajanut vaikeassa asemassa olevien ihmisten asiaa harjoittaen kaikkea mystiikkaa kaihtavaa valistus- ja tiedotustyötä ja esittänyt aiheellista kritiikkiä terveydenhuollon liepeille pesiytynyttä kyseenalaista, valvomatonta ja mystifioivaa kaupallista toimintaa kohtaan.

Tämänvuotisen Sokrates-palkinnon kautta Skepsis ry haluaa kiinnittää huomiota asiallisen tiedon jakamisen tärkeyteen sekä yksilön oikeuksien puolesta tehtyyn työhön. Yksittäinen ihminen ei useinkaan pysty varmistamaan tietojensa oikeellisuutta, vaikka sitä yrittäisikin. Edelleen erilaisiin väärinkäytöksiin on voitava puuttua joko viranomaisten tai järjestöjen toimesta. Skepsis ry:n mielestä on tärkeää, että Suomessa on luotettavia ja kriittisiä tahoja, joiden lausuntoihin voidaan luottaa. Huuhaan vastaisessa taistelussa oikean tiedon levittäminen ja väärien tietojen oikaiseminen ovat ratkaisevan tärkeitä välineitä.

Skepsis ry:n hallitus 7.12.2005

Matias Aunola, puheenjohtaja
Otto J. Mäkelä, varapuheenjohtaja, Anna-Liisa Räihä, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Robert Brotherus, Heikki Ervasti, Jukka Häkkinen, Pertti Laine


Skepsis ry on myöntänyt 2004 Sokrates-palkinnon

Helsingin Sanomain Tiede- ja luonto-sivujen toimitukselle

tasapainoisesta ja asiallisesta tiedeuutisoinnista

Skepsis ry haluaa kiittää Helsingin Sanomain Tiede ja luonto -sivujen toimitusta tasapainoisesta ja asiallisesta tiedeuutisoinnista. Sivuilla kerrotaan niin suurista kuin pienistäkin tapahtumista tiedemaailmassa ja meitä ympäröivässä luonnossa. Artikkelien laaja kirjo on omiaan herättämään kiinnostuksen ja lähdeviitteet mahdollistavat tarkemman perehtymisen juttujen aiheisiin. Toimituksen yhteydet eri alojen asiantuntijoihin takaavat artikkelien luotettavuuden ja ajankohtaisuuden. Koska suomalaiset lukevat paljon sanomalehtiä, ovat sanomalehden tiedesivut oiva väline rationaalisuuden ja kriittisen ajattelun edistämiseen. Tiede ja luonto -sivut toimivat tässä tehtävässä erinomaisesti.

Skepsis ry:n hallitus 1.12.2004


Skepsis ry on myöntänyt 2003 Sokrates-palkinnon

Tiedekeskus Heurekalle

Skepsiksen mielestä tiedekeskus Heureka on poikkeuksellisen ansiokkaalla tavalla edistänyt tieteellisen tiedon ja maailmankuvan leviämistä yleiseen tietoisuuteen. Heurekan näyttelyiden teemat ovat vaihdelleet dinosauruksista illuusioihin, mutta näyttelyiden sisältö on aina toteutettu hyvällä tieteellisellä tarkkuudella.

Tiedekeskuksen toiminta on aina tasapainoilua viihdyttämisen ja opettamisen välillä ja kiusaus tinkiä tieteellisestä sisällöstä on aina olemassa, kuten olemme joissakin tapauksissa nähneet. Heureka on kuitenkin ansiokkaasti pitänyt tinkimättömän tieteellisen linjansa ja tällä tavoin toteuttanut tiedekeskuksen toiminnan perusajatusta.

Skepsis ry:n hallitus 4.12.2003


Skepsis ry on myöntänyt 2001 Sokrates-palkinnon

Luku-Suomi -hankkeelle

koululaisten luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen pyrkivästä toiminnasta

Luku-Suomi on Opetushallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on peruskoululaisten luku- ja kirjoitustaidon parantaminen ja kirjallisuuden tuntemuksen lisääminen. Yhteistyössä Opetushallituksen kanssa hankkeessa toimivat Äidinkielen opettajain liitto, Luokanopettajain liitto ja Lukukeskus. Hankkeen perustana on se, että tietoyhteiskunnassa tarvitaan entistä parempaa ja monipuolisempaa luku- ja kirjoitustaitoa. Tutkimukset osoittavat, että lukeminen vapaa-aikana on vähentynyt 1990-luvulla. Samanaikaisesti koululaisten huomiosta kilpailee yhä suurempi määrä eri tiedotusvälineistä tulvivaa tietoa. Kun tietoa on liikaa tarjolla ja se on usein sekoitettu viihteelliseen ja tunteisiin vetoavaan materiaaliin, on kriittinen ja päättelevä lukutaito koululaisen ja myöhemmin aikuisen kansalaisen tärkein työväline.

Skepsis ry:n keskeisenä tavoitteena on edistää kriittistä ajattelua ja kiinnittää tässä yhteydessä huomiota tiedotusvälineissä yhä lisääntyvään epätieteellisen materiaalin sekoittumiseen tieteellisesti tutkittuihin tosiseikkoihin. Erityisesti koululaiset tarvitsevat apuvälineitä tämän tietotulvan hallitsemisessa, ja siksi he ovat tärkeä ryhmä Skepsiksen tavoitteiden kannalta. Niinpä Skepsis haluaakin palkita Luku-Suomi -hankkeen, joka pyrkii edistämään nuorten taitoja arvioida kriittisesti vastaanottamaansa tietoa.

Skepsis ry:n hallitus 12.12.2001


Skepsis ry on myöntänyt 1999 Sokrates-palkinnon

Yliopisto-lehdelle

ansiokkaan tieteestä tiedottamisen johdosta

Skepsiksen mielestä Yliopisto-lehti on poikkeuksellisen ansiokkaalla tavalla edistänyt tieteellisen tiedon ja maailmankuvan leviämistä yleiseen tietoisuuteen. Lehden pohdiskeleva, muttei kuitenkaan tosikkomainen ote on myös osoittanut, että tieteelle ei mikään inhimillinen ole vierasta, ja se onkin tarjonnut tieteen näkökulmaa yhtälailla lastenhoitoon, rakastumiseen kuin urheiluunkin.

Yliopisto-lehden toiminnan henkeä kuvaavat hyvin lehdessä vuonna 1993 haastatellun Ilkka Niiniluodon sanat:

”Kun epärationaalisista maailmanselityksistä tulee yhä enemmän kauppatavaraa, joita markkinoidaan erilaisilla ’hengen ja tiedon messuilla’ on erittäin tärkeää, että annetaan ihmisille mahdollisuuksia myös niiden kriittiseen arviointiin sekä tuodaan esille vaihtoehto”.

Yliopisto-lehti on esiintynyt tällaisena kriittisenä vaihtoehtoehtona jo vuosien ajan ja odottelemme innolla, mitä tulevat vuodet tuovat mukanaan.


Skepsis ry on myöntänyt 1997 Sokrates-palkinnon

Yleisradion Radiomafialle

rationaalista ajattelua herättävästä ohjelmapolitiikasta

Skepsiksen mielestä Radiomafian päivittäisessä ohjelmavirrassa samoin kuin ohjelmakokonaisuudessa on ollut ilahduttavasti kuultavissa rationaalisen ajattelun taustaääni joskus heikommin joskus voimakkaammin. Ohjelmistosta on muodostunut kuvia kumartelematon kokonaisuus, jossa tabujen rikkominen ei ole ollut itsetarkoitus ja joka on haastanut kuuntelijan ottamaan kantaa joskus jopa niin, että äänivalli on ryskyen kaatunut. Radiomafian mediasissien hengentuotteissa ei ole ”korkeakulttuuriakaan” unohdettu. Tämän se on tehnyt sortumatta tekosyvällisyyteen – tekosiveellisyydestä puhumattakaan. Kanavan todellisuudenhakuinen anarkismi on sivaltanut herkullisesti turpiin isänmaamme maireasti hymyileviä äidinkasvoja.

Radiomafia on perustamisestaan lähtien pystynyt valloittamaan ja pitämään asemansa nuorten ja nuortenmielisten villitsijänä aidon sokraattisessa hengessä. Mafian suosio osoittaa, että inhimillisyyttä ja pehmeitä arvoja voidaan puolustaa sortumatta näennäishumanismiin ja muodissa olevaan epä-älylliseen pehmoiluun. Kanavan henkilöstö on oiva esimerkki tunnetusta totuudesta, että avoimuus kaikelle ei tarkoita sitä, että päässä on reikä.

Samalla kun Skepsis ry kiittää Sokrates-palkinnollaan Radion mafiosoja monivuotisesta poikkipuolisestakin uurtamisesta Yleisradion muuten pikkuporvarillisilla viihdevainioilla, se toivoo, että kanava säilyttää tulevaisuudessakin virkeän älyllisesti ravistelevan otteensa.

Palkinnollaan Skepsis haluaa muistuttaa, että Radiomafian rationaaliskriittistä ohjelmapolitiikkaa tarvittaisiin Yleisradion muillakin kanavilla, joissa hyvin usein fiktiota tarjotaan faktana mahdollisimman monien katsojien ja kuuntelijoiden kalastamiseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on ruotsinkielisen kanavan tarjoama uskomuslääkinnän saippuaooppera-sarja.


Skepsis ry on myöntänyt 1996 Sokrates-palkinnon

Tähtitieteellinen yhdistys Ursalle

75 vuotta jatkuneesta tieteen popularisoinnista ja harrastustoiminnan edistämisestä. Toiminnallaan Ursa on merkittävästi lisännyt kiinnostusta tieteelliseen maailmankuvaan.
Muun tuotantonsa ohella Ursa on julkaissut Skepsiksen toimenkuvaan läheisesti liittyviä teoksia, kuten kaksi ufoja kriittisesti käsittelevää kirjaa ja kirjan vieraiden sivilisaatioiden etsimisestä. Ursa kustansi myös teoksen Paholaisen asianajaja, joka on ensimmäinen kriittinen suomenkielinen rajatieteiden yleiskatsaus.

Ursan julkaisujen ansiosta suomalainen tähtitieteen kirjallisuus on päässyt myös kansainväliseen levitykseen. Tähtitieteen yliopistollinen oppikirja Tähtitieteen perusteet on ilmestynyt englanniksi ja saksaksi suuren tiedekustantamon Springerin kustantamana. Englanninkielinen laitos on ehtinyt jo kolmanteen painokseen, mikä on suomalaiselle tietokirjalle varsin harvinainen saavutus.

Varmistaakseen, että Ursa säilyttää vireytensä myös jatkossa, Skepsis ry lahjoittaa palkintodiplomin lisäksi pullollisen tiivistettyä tähtienvälistä ainetta. Jos sattuisi niin että äärimmäiseen laimennukseen perustuva homeopaattinen tuote ei johonkin vaivaan auta, suosittelee Skepsis kokeiltavaksi tätä vaihtoehtoa vaihtoehtolääketieteelle.


Skepsis ry on myöntänyt 1995 Sokrates-palkinnon

Biologian ja maantiedon opettajalle Sini Hirsikangas-Huttuselle

Hirsikangas-Huttunen on muun muassa pitänyt oppilailleen filosofi-kerhoa, jossa oli pohdittu erilaisten parailmiöiden taustoja ja ihmisten uskomuksia niihin. Hirsikangas-Huttunen oli myös tuonut useita kertoja oppilaitaan kuulemaan Skepsiksen yleisöluentoja Helsinkiin.