Skepsis ry on myöntänyt 2022 Huuhaa-palkinnon

Aavedata-ryhmälle

pseudotieteellisten tutkimusmenetelmien popularisoimisesta

Aavedata-ryhmän toteuttama Yhä löytämättä -sarja on kerännyt satoja tuhansia katsojia YouTubessa sekä Inez-kanavalla televisiossa. Dokumentaarisella tavalla esitetyssä ohjelmassa yritetään ratkaista Suomen tunnetuimpia katoamistapauksia matkustamalla kohteisiin, joissa kadonneet henkilöt ovat liikkuneet viimeksi. Sarjan sisältö keskittyy Aavedata-ryhmän jäsenten yrityksiin kommunikoida henkiolentojen kanssa. Yhteyttä tuonpuoleiseen otetaan mm. toistelemalla metsässä ”Onko ruumiisi täällä?” ja ”Onko sinut ammuttu?” -tyyppisiä kysymyksiä ja tulkitsemalla vastauksia Ghostbox-nimisen laitteen sattumanvaraisesti välittämästä radiokohinasta. Kohinan seasta poimittujen lyhyiden äännähdysten pohjalta esitetään villejä spekulaatioita tosielämän tapahtumiin liittyen. Ohjelmassa haastatellaan myös kadonneiden omaisia. Uskottavalla ja tunteisiin vetoavalla tavalla toteutettu sarja luo katsojalle vääristyneen kuvan todellisuudesta. Kadonneiden ihmisten etsiminen on vakavasti otettava asia, mutta Aavedata ei noudata tieteellisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä.

Skepsis ry:n mielestä on kyseenalaista häpäistä kadonneiden muistoa sekä antaa omaisille turhaa toivoa läheistensä löytymisestä yliluonnollisin ja pseudotieteellisin keinoin.

Poliisin mukaan yksikään katoamis- tai rikostapaus Suomessa ei ole ratkennut yliluonnollisiin ilmiöihin perustuvien tietojen tai tutkimusten avulla.

Skepsis ry:n hallitus 30.11.2022
Otto J. Mäkelä, Vesa Tenhunen, Ville Aarnikko, Irma Hirsjärvi, Sami Mustala, Santtu Puukka, Mikko Ville Valjento